SKOLANS LEDARKONVENT 2017

21-22 november 2017 AnmälanProgram

Välkommen till Skolans ledarkonvent – konferensen för dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan

I år utgår konferensen från begrepp som likvärdighet och identitet. Begreppen är sammankopplade på flera olika sätt. Det handlar om att utjämna sociala skillnader som föräldrars utbildningsbakgrund och socioekonomiska olikheter men även om andra faktorer som kan påverka elevers skolidentitet. En del av den frågan handlar om att skapa en skolmiljö som bidrar till att stärka skolidentiteten – en skola där skolprestation är en positiv faktor i det sociala sammanhanget eleverna befinner sig. Det innebär bland annat att stärka elevernas självbild så att de ser sig själva som lärande individer och att utbildning är viktigt – en möjlig väg att gå.

På årets konferens får vi lyssna till Warren Simmons från Annenberg Institute for School Reform At Brown University, Providence utanför Boston. Han delar dels med sig av sina egna erfarenheter att som svart amerikan skapa sig en skolidentitet i ett vitt medelklassamhälle, men även om hur de idag arbetar aktivt med att skapa en mer likvärdig skola för alla elever, oavsett etnisk, kulturell eller ekonomisk bakgrund.

Leili Falsafis föreläsning fokuserar på ämnet skolidentitet. Hon beskriver det nära sambandet mellan lärande och identitetsutveckling. Sambandet däremellan förklarar varför skolan är en viktig arena för identitetsutveckling bortom de sociala kategorierna.

Missa inte heller Carol Campbell från University of Toronto som föreläser kring skolledarrollen och dess betydelse för kvalitativ skolutveckling.

Konferensen Skolans ledarkonvent syftar till att ge dig som skolledare och förskolechef inspiration, ny kunskap och utmaning i tanken!

Varmt välkommen!

Friskolornas riksförbund, Sveriges kommuner och landsting, Föreningen Sveriges skolchefer, Skolporten AB

 

  • ”Konferensen är verkligen av hög klass, föreläsare, utbud! Helt perfekt!”
  • ”En av de bästa konferenser jag varit på!”
  • ”Bra föreläsningar över lag, viktigt att lyfta perspektiv och möta generaliserbara kunskaper om ledarskap.”
  • ”Spännande med flera olika perspektiv. Ni hade inte samlat ihop en massa människor som tänker lika.”

Boka din plats idag!

Boka-tidigt-pris: Boka senast den 23 oktober: 4 495 kr

Ordinarie pris: Gäller from den 24 oktober: 5 495 kr

Samtliga priser anges ex moms. I priset ingår förtäring båda dagarna samt mingel efter konferensen den 21 november.

Anmälan

 

 

Våra utställare 2017

Till vänster ser du våra utställare för 2017 års konferens. Skolans ledarkonvent vänder sig främst till skolans högsta beslutsfattare: här möter du förvaltningschefer, skolchefer, skolledare, förskolechefer, specialister och ledare.

h

Program

Kommer snart …

Så hittar du

Skolans ledarkonvent hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Bli utställare

På Skolans ledarkonvent möter du cirka 400 av skolans chefer och ledare.


Skolans Ledarkonvent arrangeras av: